H6e

Technicke specifikace

vlastnosti Klič有限

 • Může být použit na2。3。我4。stupni drceni
 • Konstruován na drcení nejtvrdších materiálů včetně rud
 • Vstupní kusovitost做215毫米
 • cssmin - max。6 - 44 mm v závislosti na profilu kuželů
 • Výkon do 395 t/h
 • Nasypka 8 m³
 • Velký výběr drtících kuželů
 • Diesel / elektrický pohon
 • 2 rychlostni pojezd
 • Volitelný zavěšený 3 sítný třídič: Vrchní síto: 4.640 mm × 1.800 mm, Prostřední a spodní síto 4.500 mm × 1.800 mm
 • Plocha třídění 8,1 m²,vratný dopravník
 • Nejlepší možný tvarový索引
 • Rozsáhlé množství volitelného příslušenství
 • Snimatelny poho /发电机

Technicke specifikace

Transportni rozmě变化中 Transportní rozměry se zavěšeným třídičem Pracovní rozměry se zavěšeným třídičem
Hmotnost 51岁,5 t 62年,1 t 62年,1 t
Delka 15.000毫米 20.330毫米 20.720毫米
vška 3.653毫米 3.653毫米
Š我řka 3.000毫米 3.000毫米 10.500毫米
Transportni rozmě变化中 Transportní rozměry se zavěšeným třídičem
Hmotnost 51岁,5 t 62年,1 t
Delka 15.000毫米 20.330毫米
vška 3.653毫米 3.653毫米
Š我řka 3.000毫米 3.000毫米
Pracovní rozměry se zavěšeným třídičem
Hmotnost 62年,1 t
Delka 20.720毫米
Š我řka 10.500毫米

Nizkařeba paliva

柴油/ elektrika
45
Elektro插件,připojení ze sítě
220

Použ来

 • Abrazivní a trvdý kámen
 • Tvrdý kámen a ruda
 • Ž齿龈玄武岩
 • 1.2。3。我4。热敷ňdrceni
 • Říční a mořský štěrk
 • Lomy těž英航
 • Výroba drtí pro obalovny a betonárny

木豆š我Drtiče

请登录stejné výrobní řady